Termeni și condiții – Persoane Fizice

[et_pb_section fb_built=”1″ theme_builder_area=”post_content” _builder_version=”4.14.2″ _module_preset=”default” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on” da_disable_devices=”off|off|off”][et_pb_row _builder_version=”4.14.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.14.2″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.14.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L., cu sediul în Bacau, str. 9 Mai, nr. 78, subsol, judet Bacău, cod postal 600065, România, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.cafeneauacujoburi.ro („Site-ul”)

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 [GDPR] și cu legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În acest sens, vă comunicăm prezenta modul prin care urmărim să vă ajutăm să înțelegeți cum colectăm datele dvs. personale, ce categorii de date prelucrăm, de ce le prelucrăm, ce facem cu datele dvs., cum le folosim, cum le păstrăm, cui le transmitem și de ce, care sunt drepturile dvs. și cum vi le puteți exercita si stergerea/distrugerea acestor date.

Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele existente in CV sau in baza noastra de date, referitoare la experienta profesioala, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dvs. (aplicare pe site, email pe oricare din adresele de email) sau din alte surse (www.cafeneauacujoburi.ro, Linkedin, Facebook, Google, etc) atunci cand deveniti un potential candidat.

 Definitii

In sensul prezentor Temeni si conditii si a politicii GDPR, termenii utilizati vor avea

urmatoarele intelesuri: 

 1. „date cu caracter personal” – inseamna orice informatii privind o persoana fizica

identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

 1. „prelucrare” – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea; 
 2. „restrictionarea prelucrarii” – inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; 
 3. „creare de profiluri” – inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia; 
 4. „pseudonimizare” –  inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod incat acestea sa nu mai poata fi atribuite unei anume persoane vizate fara a se utiliza informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie stocate separat si sa faca obiectul unor masuri de natura tehnica si organizatorica care sa asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile; 
 5. „sistem de evidenta a datelor” –  inseamna orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dupa criterii functionale sau geografice; 
 6. „operator” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern; 
 7. „persoana imputernicita de operator” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului; 
 8. „destinatar” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii; 
 9. „parte terta” –  inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal; 
 10. „consimtamant” al persoanei vizate – inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate; 
 11. „incalcarea securitatii datelor cu caracter personal” – inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 
 12. „date biometrice” – inseamna o date cu caracter personal care rezulta in urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirma identificarea unica a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice; 
 13. „date privind sanatatea” –  inseamna date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii despre starea de sanatate a acesteia; 
 14. „intreprindere” –  inseamna o persoana fizica sau juridica ce desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociatii care desfasoara in mod regulat o activitate economica; 
 15. „reguli corporatiste obligatorii” – inseamna politicile in materie de protectie a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoana imputernicita de operator stabilita pe teritoriul unui stat membru, in ceea ce priveste transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal catre un operator sau o persoana imputernicita de operator in una sau mai multe tari terte in cadrul unui grup de intreprinderi sau al unui grup de intreprinderi implicate intr-o activitate economica comuna; 
 16. „autoritate de supraveghere” – inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat membru in temeiul articolului 51; 
 17. „prelucrare transfrontaliera” – inseamna: 
  (a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in contextul activitatilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, daca operatorul sau persoana imputernicita de operator are sedii in cel putin doua state membre; sau 
  (b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in contextul activitatilor unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afecteaza in mod semnificativ sau este susceptibila de a afecta in mod semnificativ persoane vizate din cel putin doua state membre; 
 18. obiectie relevanta si motivata” – inseamna o obiectie la un proiect de decizie in scopul de a stabili daca exista o incalcare a prezentului regulament sau daca masurile preconizate in ceea ce priveste operatorul sau persoana imputernicita de operator respecta prezentul regulament, care demonstreaza in mod clar importanta riscurilor pe care le prezinta proiectul de decizie in ceea ce priveste drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate si, dupa caz, libera circulatie a datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii; 
 19. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

2.1. Dacă sunteți client al Site-ului, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. va prelucra datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dvs. în cadrul www.ecim.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct de dvs, din CV-ul transmis sau în contextul creării contului de utilizator, sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dvs. de Facebook sau Google, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respectiv: nume utilizator, adresa de e-mail, telefon, activitatea desfasurata pe aceste site-uri, etc. 

 

2.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Daca nu completati si nu finalizati aceste sectiuni datele dvs. Nu vor fi inregistrate si stocate, prelucrarea datelor cu caracter personal nefiind indeplinita.

 

 

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

3.1   Datele dvs. sunt obținute în următoarele moduri:
–   atunci când încărcați un CV pe site https://cafeneauacujoburi.ro sau il transmiteti pe adresa de mail a societatii contact@cafeneauacujoburi.ro;
–   prin agențiile noastre;
–   prin intermediul rețelelor sociale;
–   direct de la dvs., în alte cazuri, locații sau acțiuni organizate de compania noastra.

3.2   Datele dvs. sunt prelucrate pentru încărcarea CV-ului pe www. cafeneauacujoburi.ro  sau în cazul în care răspundeți la o situație anume anunțată vacantă publicata pe site sau prezentați o cerere voluntară în calitate de candidat in cadrul site-ului, intr-o agenție sau intr-o alta locație, date precum:

 • Date de identificare și de contact: nume, prenume, data nașterii, vârstă, sex, 

naționalitatea și/sau cetățenia, adresa de domiciliu/reședință, numărul de telefon, adresa de email, CNP, fotografia dumneavoastră;

 • Date privind statutul și experiența profesională: funcțiile deținute, ocupație, 

profesie, natura activității, date privitoare la foști angajatori, orice alte date privind experiența profesională pe care urmează să ni le puneți la dispoziție;

 • Date referitoare la viața dumneavoastră profesională: poziția/funcția și descrierea 

acesteia, numărul de identificare a angajatului (dacă este cazul), programul de muncă (intervalul orar, norma întreagă sau redusă), locul muncii, data angajării;

 • Date referitoare la membrii familiei dumneavoastră: stare civilă.

Orice alte date ce pot reieși din cuprinsul documentelor de identitate ori a altor documente și informații puse la dispoziția societății

Temeiul: Prelucrarea datelor dumneavoastră descrise la punctul 3.2   are ca scop posibilitatea incheierii unui contract individual de munca cu parteneriinostrii sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs. de a încheia un contract în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 lit. b) din GDPR.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. în 

contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor 

de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați

 

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-

ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.4. Datele dvs. vor fi prelucrate dacă răspundeți la un anunț pentru un post vacant într-o situație specifică și în cazul unei cereri voluntare, în scopul recrutării și selecției candidaților, și mai exact:

 1. pentru plasarea ca lucrător temporar;
  b.   pentru plasarea directă catre postul de munca vacant dorit;
  c.   în ceea ce privește politicile sau măsurile de ocupare a forței de muncă sau acordurile de colaborare și/sau parteneriat cu operatorii de piață publici și privați;
 2. ca vizitator si client al site-ului.

Datele dvs. vor fi, de asemenea, prelucrate pentru a ne permite să vă trimitem mesaje prin metode de contact tradiționale sau automate, inclusiv mesaje privind inițiativele de instruire legate de o anumită poziție, fie că acestea sunt finanțate de o companie clientă a noastră sau de către alte companii. Dacă răspundeți la un anunț de post vacant intr-o situație specifică, datele dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate pentru viitoarele procese de recrutare și selecție a personalului, dacă nu ridicați obiecții la o astfel de prelucrare în momentul furnizării datelor sau la o dată ulterioară. Dacă obiectați la o astfel de prelucrare, datele dvs. vor fi prelucrate numai în raport cu procesul de selecție specific pentru care sunteți candidat.

3.5   Temeiul legal aplicabil prelucrării datelor dvs. personale în scopurile descrise la punctul 3.4 este executarea măsurilor precontractuale adoptate la solicitarea dv., în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 lit. (b) din GDPR.

3.6   Datele dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile noastre în procedurile judiciare.

3.7   Temeiul legal aplicabil prelucrării datelor dvs. personale în scopurile descrise la punctul 3.6 reprezintă interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 lit. f) din GDPR. Temeiul legal aplicabil prelucrării categoriilor speciale de date cu caracter personal care se referă la dvs. în aceleași scopuri constă în constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în cadrul unei proceduri judiciare în conformitate cu Art. 9 alineatul 2 lit. f) din GDPR.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 1. Alte scopuri ale procesarii si temeiul legal  

Datele dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate, dacă vă exprimați consimțământul, în următoarele scopuri suplimentare:

 1. furnizarea de informații și mesaje privind serviciile oferite de SC ECHIPA FYCU CIM SRL (inclusiv inițiative de formare profesionala, dezvoltarea carierei și coaching) sau studii statistice și de cercetare și/sau studii de piață, prin intermediul serviciilor tradiționale (prin poștă și prin telefon – operator) și metode de contact automatizate (e-mail, mesaje text, mesaje multimedia și sisteme de mesagerie instantanee);
 2. furnizarea de informații sau mesaje privind serviciile oferite de alte companii ale grupului din cadrul UE (cum ar fi inițiativele de formare profesionala, dezvoltarea carierei, coaching, sprijin pentru transferuri, recrutarea și selecția personalului și recrutările de executiv), precum și studiile și cercetările statistice și/sau studiile de cercetare de piață, prin intermediul metodelor tradiționale (prin poștă și prin telefon – operator) și prin metode de contact automatizate (e-mail, mesaje text, mesaje multimedia și sisteme de mesagerie instantanee);

   Temeiul juridic aplicabil prelucrării datelor dvs. personale în scopurile descrise mai sus este consimțământul dvs. în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 lit. (a) din GDPR.

Se înțelege că acordul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. în scopurile descrise mai sus 

este în întregime opțional. Din acest motiv, dacă refuzați să acceptați prelucrarea în aceste scopuri, datele dvs. vor fi prelucrate doar în scopurile descrise la punctul 3 de mai sus.

 

 1. Metode de prelucrare

Procedura de prelucrare a datelor se bazează pe principiile corectitudinii, legitimității, transparenței și minimizării datelor. Datele pot fi prelucrate manual sau prin intermediul unor metode automatizate care să permită memorarea, prelucrarea si transmiterea acestora ce vor avea loc prin metode tehnice și organizatorice adecvate care garantează securitatea, confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor și serviciilor  pentru a preveni riscul pierderii, distrugerii, accesului neautorizat, divulgării sau utilizării ilegale a datelor, în plus față de măsurile rezonabile pentru a asigura anularea sau adaptarea promptă a datelor care nu sunt adecvate scopurilor pentru care vor fi prelucrate.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

6.1. S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. va prelucra datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

6.2. În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. va interpreta această acțiune ca opțiunea dvs. de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. 

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dvs. înainte de retragerea acestuia.

6.3. În cazul prelucrării datelor în scopurile de recrutare și selecție descrise, datele sunt înregistrate în baza de date a SC ECHIPA FYCU CIM SRL pe servere desemnate special pentru aceasta activitate 

6.4. În cazul prelucrării datelor în scopul de recrutare și selecție descrise, ca răspuns la o anumită situație de anunțuri posturi vacante, în cazul în care ridicați obiecții în ceea ce privește stocarea datelor dvs. în scopuri de selecție viitoare, datele dvs. vor fi introduse în baza de date a societatii și stocate pe toată durata procesului de selecție și, în cazul unui rezultat negativ, până la încheierea procesului de selecție.

6.5. În cazul prelucrării datelor în scopuri legate de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal, datele vor fi introduse într-o arhivă istorică și vor fi păstrate pe întreaga durată a litigiului și până la momentul expirării termenului limită pentru formularea acțiunilor de contestare.

6.6. În cazul prelucrării datelor în scopurile suplimentare, datele vor fi introduse în baza de date a societatii și vor fi stocate pentru perioada in care se realizeaza procedura de selectie sau până la momentul la care vă veti retrage consimțământul.

6.7. La expirarea perioadelor de depozitare indicate mai sus, datele vor fi distruse sau transformate într-un format anonim, fiind ultilzate la intocmirea statisticilor si pentru a putea fi utilizate si in alte scopuri decat cele mentionate mai sus. 

 

VII. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

     7.1. Datele dvs. pot fi prelucrate numai de către angajații departamentelor societatilor, persoane autorizate să facă acest lucru în scopurile indicate mai sus. Angajații în cauză au primit instrucțiuni de operare adecvate cu privire la sarcinile care trebuie îndeplinite de aceștia. 

 

    7.2. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, societati partenete si coloboratori, campanii si concursuri, etc.), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte 

facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. prin intermediul Site-ului;

 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin 

intermediul lui;

 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de

utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele

prevăzute de lege;

 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

Precizăm că în eventualitatea în care vom divulga datele dvs. cu caracter personal unor furnizori și/sau parteneri contractuali, ne vom asigura, prin mecanismele și procedurile implementate, că aceștia îndeplinesc și respectă cerințele legale privitoare la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal (spre exemplu, clauze contractuale de confidentialitate, acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal).

VIII. Transferul datelor cu caracter personal

8.1. Ne păstrăm dreptul de a transmite aceste date personale consultanților noștri in 

resurse umane sau firmelor cu care colaboram in vedere gasirii candidatului potrivit pentru postul vacant. De asemenea, platformele online (platforme de social media prin intermediul cărora ne contactați, Google, Facebook, mail, site, etc.) pe care le folosim pentru procesul de recrutare ar putea avea acces la datele dvs. personale pe care le furnizați. Noi nu vom transmite aceste date spre alte țări sau organizații internaționale fără consimțământul dvs.

8.2. Datele cu caracter personal furnizate către S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

Măsuri de securitate. 

Pentru a reduce riscul incidentelor de securitate am implementat măsuri de securitate precum:

 • controlul accesului în spațiul fizic in care sunt pastrate documentelele/computerele/serverele 

care contin date cu caracter personal

 • securizarea accesului electronic, prin: servere securizate, implementarea politicilor de “strong 

passwords”, software de securitate IT, training de protecția datelor pentru angajați, obligații de confidențialitate impuse angajaților, limitarea accesului la date personale

 • măsuri de securitate implementate de terți conform angajamentelor contractuale cu aceștia.

 

 1. Drepturile de care beneficiați

9.1. În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces

În temeiul acestui drept, ne puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și puteți obține, dacă este cazul, o copie a acestor date. Pentru orice alte copii suplimentare pe care le veți solicita, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare

Ne puteți solicita atât rectificarea datelor dumneavoastră personale care sunt inexacte, cât și, dacă este cazul, completarea acestor date, ținând seama de scopul în care sunt prelucrate.

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Ne puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale pe care le prelucrăm în situația în care

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea și nu există un alt temei legal pentru continuarea prelucrării;
 • v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră personale și nu există motive legitime care să permită prelucrarea în continuare a datelor;
 • datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal.

Vă rugăm să rețineți ca putem continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale, chiar și în cazul în care ați depus o solicitare de ștergere a acestora, în anumite situații expres prevăzute de lege, pe care vi le vom aduce la cunoștință.

In urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. poate să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ne puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale în situația în care

 • contestați exactitatea datelor dvs. pe care le prelucrăm, fiind necesar astfel, ca pe 

perioada necesară verficării acurateții acestora, datele să fie restricționate de la prelucrare;

 • s-a constatat ilegalitatea prelucrării și v-ați opus ștergerii datelor, solicitând, în 

schimb, restricționarea prelucrării acestora;

 • cu toate că nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, ne solicitați, în mod 

expres, păstrarea acestora pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

 • v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră personale, astfel că, pentru intervalul 

de timp în care se verifică validitatea temeiurilor prelucrării, prelucrarea datelor dumneavoastră va fi restricționată

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. personale va fi restricționată, acestea vor putea fi prelucrate doar prin stocare. Totodată, datele dvs. vor putea fi prelucrate și în alt mod doar în situații expres prevăzute de lege, situație în care te vom informa în mod corespunzător înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita comunicarea fie direct către dvs., fie către un alt operator, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, a datelor dvs. personale într-un format structurat, care poate fi citit automat.Vă puteți exercita acest drept numai în situația în care datele dvs. personale sunt prelucrate de noi în baza consimțământului dvs. sau în temeiul unui contract, precum și în cazul în care acestea au fost prelucrate prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție

Vă puteți opune, în orice moment, în baza unor motive ce țin de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, dacă aceasta este întemeiată pe consimțământul dvs., pe interesul legitim al nostru și/sau al altor terți sau pe un interes public. Este important de precizat faptul că vom putea prelucra în continuare datele dvs. cu caracter personal în situația în care există motive legitime și imperioase care justifică această prelucrare și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs., precum și în cazul în care scopul prelucrării îl constituie constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la retragerea consimțământului

În cazul în care prelucrarea datelor personale este întemeiată pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Cu toate acestea, retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând valabilă.

            Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere adresata SC ECHIPA FYCU CIM SRL, in calitate de operator. Am numit o persoana care se ocupa cu Protectia Datelor cu character personal care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact contact@cafeneauacujoburi.ro.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@cafeneauacujoburi.ro. Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookies.

Modul cookie.

De fiecare dată când vizitați site-ul veți fi invitat să acceptați sau refuzați cookie-urile.

Scopul este de a permite site-ului să vă rețină preferințele (cum ar fi numele de utilizator, limba etc.) pentru o anumită perioadă de timp. Astfel, nu trebuie să reintroduceți aceste date atunci când navigați pe site în timpul aceleiași vizite. Cookie-urile pot fi utilizate, de asemenea, pentru a crea statistici anonimizate cu privire la experiența de navigare pe site-urile noastre. Site-ul utilizează în principal module cookie originale. Acestea sunt instalate și controlate de operator.

 

Vă rugăm să rețineți că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute, ele fiind susceptibile și de excepții. Din acest motiv, vom analiza fiecare cerere pe care ne-o veți adresa pentru a determina dacă aceasta este sau nu întemeiată. În cazul în care cererea se va dovedi a fi întemeiată, vom da curs acesteia. În caz contrar, vom respinge cererea dumneavoastră, informându-vă, totodată, asupra motivelor respingerii și asupra dreptului de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă sau de a vă adresa unei instanțe judecătorești.

 

In situatia in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile, aveti posibilitatea sa va adresati cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

 1. Securitatea datelor dvs. personale 

 

 Securitatea datelor dvs. personale reprezintă un aspect important pentru noi și, tocmai de aceea, am dezvoltat și implementat măsuri de securitate organizatorice și tehnice, menite să protejeze datele dvs. personale împotriva accesului neautorizat, a oricăror pierderi, utilizări abuzive, divulgări, modificări sau distrugeri neautorizate.

Printre măsurile de natură organizațională pe care le-am implementat se numără instruirea personalului, păstrarea documentelor pe servere desemnate exclusive pentru asta sau pe suport letric intr-un spatiu anume desemnat si incuiat, permiterea accesului la datele dvs. personale numai persoanelor autorizate, care au atribuții și responsabilități specifice în acest sens și care și-au însușit, în prealabil, obligații de confidențialitate etc.

Măsurile de natură tehnică cuprind parolarea accesului la sistemele noastre electronice, precum și utilizarea softurilor antivirus.

Cu toate acestea, în situația în care ne furnizați datele dvs. cu caracter personal prin intermediul internetului, vă sfătuim să aveți în vedere faptul că, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja datele pe care ni le puneți la dispoziție, prin securizarea sistemelor proprii, o asemenea modalitate de comunicare a datelor presupune riscuri ridicate (interceptare, modificare, distrugere, pierdere etc.) care vor fi suportate de către dumneavoastră.

Totodată este important să știți faptul că, în situația în care va fi incidentă orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, care ar putea prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs, vom proceda atât la informarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cât și a dumneavoastră, într-un timp rezonabil, fără întârziere nejustificate.

 1. Confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale


Aplicăm măsuri tehnice, fizice și organizaționale adecvate, care sunt proiectate în mod 

rezonabil pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare. Accesul la datele personale este limitat la destinatarii autorizați pe baza necesității de a le cunoaște. Menținem un program cuprinzător de securitate a informațiilor, proporțional cu riscurile asociate prelucrării. Programul este adaptat în mod continuu pentru a atenua riscurile operaționale și pentru a proteja datele personale, luând în considerare practici acceptate în domeniu. De asemenea, vom folosi măsuri de securitate îmbunătățite atunci când prelucrăm orice fel de categorii speciale de date personale.


          Toți partenerii noștri, angajații, consultanții, lucrătorii, operatorii și persoanele împuternicite (adică cei care prelucrează datele dvs. personale în numele nostru, în scopurile enumerate mai sus), care au acces la și sunt asociate cu prelucrarea datelor personale, sunt obligați la respectarea confidențialității acestor date personale și la garantarea aceluiași nivel de protecție ca cel furnizat de SC ECHIPA FYCU CIM SRL.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]