fbpx

Regulament de desfășurare a evenimentelor

„Cafeneaua cu Joburi”

Prezentele Condiții generale, tehnice si de participare se aplica tuturor categoriilor de clienti (expozanti, organizatori, chiriasi, vizitatori, public larg, etc) pe spatiul pus la dispozitie de SC ECHIPA FYCU CIM SRL. Conditiile generale, tehnice si de participare completeaza conditiile specifice de participare stabilite prin contract, in masura in care acestea nu contravin altor clauze agreate de parti.
Prin eveniment se intelege orice targ, expozitie, concert, congres, conferinta, festival etc. organizat de SC ECHIPA FYCU CIM SRL.
Evenimentul “CAFENEAUA CU JOBURI” cuprinde spatii expozitionale/standuri puse la dispozitie de SC ECHIPA FYCU CIM SRL, in peroadele stabilite prin contract cu fiecare participant și în locațiile și orașele stabilite de câtre SC ECHIPA FYCU CIM SRL așa cum apar pe site-ul evenimentului www.cafeneauacujoburi.ro
Prin spatiu expozitional se intelege orice pavilion, sala de conferinta, platforma exterioara, parcare.

I.1. ACCES
Accesul in cadrul evenimentului “CAFENEAUA CU JOBURI” se realizeaza numai pe la punctele special amenajate disponibile.
Parcarea autovehiculelor participantilor se poate face in parcarile publice sau private ale locației unde se desfășoară fiecare eveniment.
Trebuie respectate cu strictete masurile implementate de Sc Echipa Fycu Cim Srl pentru controlul circulatiei, inclusiv instructiunile emise de personalul responsabil de controlul circulatiei, in special in vederea asigurarii unui trafic fluid in timpul perioadelor de montare si demontare a standurilor, precum si in timpul evenimentului propriu-zis.
Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a reglementa inainte de toate accesul expozantilor si/sau al companiilor care le construiesc standurile si al altor contractanti la standurile individuale.
In ceea ce priveste amenajarea standurilor, acestea vor trebui să fie amenajate înainte de deschiderea oficiala a evenimentelor. Nu se pot depune plangeri impotriva Sc Echipa Fycu Cim Srl daca intarzierile sunt create de expozanti, de firmele de constructie a standurilor acestora sau de alti contractanti din cauza supraaglomerarii centrului expozitional sau a masurilor implementate de Sc Echipa Fycu Cim Srl pentru a controla circulatia in centrul expozitional si/sau accesul la standuri.

I.2. PARCARE
Fiecare locație unde se desfășoară evenimentele “CAFENEAUA CU JOBURI” beneficiază de locuri de parcare private – gratuite sau cu taxă, sau parcări publice – gratuite sau cu taxă. Se aplica regulile de circulatie prevazute de legislatia in vigoare privind circulatia pe drumurile publice, precum si urmatoarele reguli:
■ parcarea autovehiculelor in spatiile destinate parcarii presupune acceptarea de catre conducatorul auto a prezentelor Conditii generale, tehnice si de participare, dar si respectarea regulilor de circulatie si parcare.
■ Sc Echipa Fycu Cim Srl. nu este responsabila pentru nici o consecinta, imediata sau ulterioara, directa sau indirecta, a nerespectarii prezentelor Conditii generale, tehnice si de participare.
■ Este interzisa:
– utilizarea locurilor marcate rezervate persoanelor cu dizabilitati de catre persoane care nu se afla intr-o astfel de situatie;
– parcarea autovehiculelor in afara locurilor marcate;
– stationarea autovehiculelor in dreptul cailor de acces;
– efectuarea de reclama, de orice natura, in incinta parcarii.
■ Perioada maxima de timp in care un autovehicul poate stationa in parcare este de 48 (patruzecisiopt) de ore; dupa acest interval, autovehicolul va fi indepartat cu suportarea tuturor costurilor aferente de catre conducatorul auto/detinatorul autoturismului.
■ Conducatorul auto/detinatorul autoturismului are obligatia sa respecte normele P.S.I. specifice, fiind direct rapunzator de prejudiciile produse.
■ Este interzis a lasa in autovehicul animale, substante inflamabile sau alte substante periculoase.
■ Conducatorul auto/detinatorul autoturismului are obligatia de a nu lasa la vedere in autovehicule obiecte de valoare. Sc Echipa Fycu Cim Srl nu este raspunzatoare de eventualele daune, prejudicii sau furturi ce pot avea loc in parcare.
■ Pentru evitarea noxelor, conducatorul auto are obligatia de a nu lasa pornit motorul autovehiculului in timpul stationarii sau parcarii.
■ Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a interzice accesul persoanelor/conducatorilor auto care nu respecta prevederile prezentelor Conditii generale, tehnice si de participare.
■ Conducatorii auto au obligatia de a acorda maxima atentie indicatoarelor instalate in perimetrul parcarii, precum si a tuturor informatiilor afisate si indicatiilor agentilor de paza.
■ Sc Echipa Fycu Cim Srl nu este raspunzatoare de accidentele sau orice alte incidente suferite de catre utilizatorii parcarii/conducatorii autovehiculelor ca urmare a neatentiei, a folosirii neadecvate (sau din orice alte cauze) a barierelor ori a altor echipamente, instalatii sau alte asemenea apartinand parcarii.
■ Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cat si altor autovehicule, precum si instalatiilor sau echipamentelor care apartin parcarii de catre conducatorii auto sau alti utilizatori ai parcarii in timpul deplasarii ori stationarii in incinta vor fi suportate integral de catre cei vinovati, cu excluderea raspunderii / exonerarea de raspundere a Sc Echipa Fycu Cim Srl.

I.3. PUBLICITATE IN CADRUL CENTRULUI EXPOZITIONAL
Expunerea si distribuirea de pliante si materiale promotionale este gratuita in suprafata inchiriata de expozant sau organizator. Desfasurarea acestei activitati in afara spatiului inchiriat sau de catre o terta parte se poate face numai contra cost prin achiziționarea unui pachet de promovare disponibil la Organizatori ( SC ECHIPA FYCU CIM SRL)
Publicitatea se va limita la promovarea de produse/ servicii/ joburi disponibile si nu va incalca prevederile legale, nu va fi de natura politica sau ideologica. Nu se permite publicitatea comparativa. Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul sa inlature din Centrul Expozitional, fara acordul clientului inscriptionarile, reclamele si alte forme de publicitate, in cazul in care considera ca nu sunt in concordanta cu legislatia romana, cu conditiile de participare sau ca deranjeaza pe ceilalti expozanti.
Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a interzice afisarea sau distribuirea de materialele publicitare care ar putea da nastere la ofense la adresa altor participanti si va lua masuri care vor duce la confiscarea, pe durata evenimentului, a stocurilor de materiale existente, urmând să le restituie participantului după finalizarea evenimentului.
Publicitatea in mediile optice, mobile, acustice (nivelul maxim admis al sunetului este de 70Db) este permisa doar in cazul in care nu deranjeaza participantii din vecinatate si nu acopera sunetul din pavilioane (anunturile radio, etc,). In cazul incalcarii acestor prevederi, Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a interveni si de a cere stoparea transmiterii mesajului publicitar.

I.4. ASIGURARE PAZA
Sc Echipa Fycu Cim Srl nu asigura paza generala a spatiilor exterioare sau interioare in afara programului zilnic, fara a fi tinut raspunzator pentru securitatea produselor din spatiul inchiriat. Se recomanda asigurarea bunurilor sau asigurarea personala.
In cazul in care unul dintre bunuri este furat, clientul este obligat sa anunte imediat Biroul de Politie. Clientul este responsabil pentru securitatea bunurilor in timpul programului zilnic.

I.5. CURATENIE
Sc Echipa Fycu Cim Srl asigura curatenia spatiilor comune din cadrul Centrului Expozitional, fara a avea obligatia asigurarii curateniei in spatiile inchiriate.

I.6. GARANTIE
Reclamatiile privind eventualele defecte ale standului sau zonei expozitionale trebuie depuse la Sc Echipa Fycu Cim Sr. in scris imediat dupa ocuparea zonei expozitionale, dar nu mai tarziu de ultima zi a perioadei de amenajare a standurilor, astfel incat Sc Echipa Fycu Cim Srl sa poata remedia defectele respective. Reclamatiile ulterioare nu sunt luate in considerare.

I.7. PROGRAM
Pe perioada evenimentului, spatiile din cadrul Evenimentelor CAFENEAUA CU JOBURI se deschid cu cel putin o ora inainte de ora de deschidere oficiala si se inchid cu maxim o ora dupa ora de inchidere oficiala, conform programului de desfasurare al evenimentelor. Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a impune cerinte speciale in acest sens. Expozantii si organizatorii care au nevoie din motive exceptionale sa lucreze la standurile lor in afara intervalui orar mentionat mai sus trebuie sa solicite acordul scris al Sc Echipa Fycu Cim Srl.
In timpul perioadelor de amenajare si dezafectare necesare desfasurarii evenimentului, activitatea se poate desfasura in spatiile din cadrul Evenimentelor CAFENEAUA CU JOBURI intre orele 8.00 si 22.00 in masura in care nu s-au specificat alte intervale orare pentru evenimentul respectiv. Din motive generale de siguranta, spatiile Centrului Expozitional sunt inchise in afara acestor ore. Prelungirea intervalui orar mentionat este posibila doar in situatii exceptionale si necesita acordul scris al Sc Echipa Fycu Cim Srl.
Companiile care participă la evenimente în calitate de EXPOZANT sunt obligate sa respecte programul de desfasurare a evenimentului. A se intelege ca fiecare Expozant este obligat sa aiba reprezentanti la stand pe toata perioada evenimentului. In caz contrar, Organizatorul SC ECHIPA FYCU CIM SRL va lua măsuri prin aplicarea unei sancțiuni verbale sau scrise, iar în cazul neîndeplinirii obligației se va aplica o penalitate pecuniara in cunatum de 50% din valoarea pachetului achiziționat de către EXPOZANT.
Pentru companiile care participă la evenimente în calitate de EXPOZANT este obligatorie prezența pe tot parcursul evenimentelor a 2 (doi) reprezentanti. Acestia nu pot parasi standul in acelasi timp. În cazul în care la standul unui EXPOZANT nu este nici un reprezentant, Organizatorul SC ECHIPA FYCU CIM SRL va lua măsuri prin aplicarea unei sancțiuni verbale sau scrise, iar în cazul neîndeplinirii obligației chiar aplicarea unei sancțiuni pecuniare, stabilită la 50% din valoarea pachetului achiziționat de către EXPOZANT.

I.8. SANATATE SI SECURITATE. SITUATII DE URGENTA
Se interzice introducerea substantelor explozive in cadrul Centrului Expozitional „CAFENEUA CU JOBURI”. Aceeasi regula se aplica si in cazul munitiei.
Spectacolele pirotehnice trebuie avizate de Sc Echipa Fycu Cim Srl si coordonate impreuna cu acesta. Avizele necesare se obtin de la autoritatile de siguranta relevante. Totusi, acordarea acestui aviz exceptional nu reprezinta un drept al participantilor.
In general, se interzice utilizarea baloanelor, a dirijabilelor si a altor obiecte zburatoare in cadrul Centrului Expozitional. Orice exceptie de la aceasta regula trebuie aprobata de Sc Echipa Fycu Cim Srl. In cazul obtinerii avizului, baloanele si dirijabilele pot fi umplute exclusiv cu gaze neinflamabile si netoxice. Baloanele si dirijabilele trebuie sa ramana in perimetrul dinainte stabilit si sa nu depaseasca inaltimea permisa a standurilor si panourilor publicitare.
Clientii vor respecta legile de prevenire a incendiilor, legile de prevenire a accidentelor de lucru si cele referitoare la prejudiciile cauzate pe teritoriul Centrului Expozitional, in conformitate cu prevederile Codului Civil roman. Fumatul in standuri si pavilioane este strict interzis, fiind posibil numai in zonele exterioare special amenajate.

I.9. PROTECTIA MEDIULUI
Participantii trebuie sa respecte toate prevederile legale in ceea ce priveste protectia mediului si regimul deseurilor, inclusiv in ceea ce priveste eliminarea deseurilor generate in timpul derularii unui eveniment si amenajararii/dezafectarii spatiilor utilizate in timpul acestuia.
Se interzice depozitarea ambalajelor goale de orice tip (de exemplu ambalaje si materiale de ambalare) in interiorul pavilioanelor (atat in cadrul standurilor cat si in afara acestora), pe spatiile exterioare si pe platformele de incarcare. Articolele de acest tip trebuie indepartate imediat ce se golesc.

I.10. AUTORITATEA INTERNA
Sc Echipa Fycu Cim Srl are autoritate deplina in ceea ce priveste centrul expozitional pe durata evenimentelor, de la inceputul perioadei de constructie, pana la finalul perioadei de dezafectare. Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a emite instructiuni. Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a face fotografii si materiale video legate de standuri si exponate, si de a le utiliza in scopuri de promovare a targurilor si in presa, acceptarea prezentului Regulament fiind suficientă.

I.11. PROPRIETATE INTELECTUALA
Participantii care doresc sa difuzeze/utilizeze muzica in Centrul Expozitional o sunt direct raspunzatori de respectarea intocmai a legislatiei si reglementarilor in vigoare in Romania si pe plan international si indeosebi in ceea ce priveste legea drepturilor de autor si celelalte reglementari in materie. De asemenea, acestia se obliga sa obtina si sa achite toate taxele/remuneratiile datorate catre organele de gestiune colectiva a drepturilor de autor (UCMR-ADA, CREDIDAM, U.P.F.R) pentru obtinerea licentelor de autorizare a comunicarii publice a repertoriului muzical in scop ambiental si/sau lucrativ, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu toate completarile si modificarile ulterioare si sa plateasca toate taxele si impozitele datorate catre stat, purtand intreaga raspundere pentru aceasta.

II.1. INTERVAL ORAR
II.1.1. Program de constructie si demontare a standurilor
In timpul perioadelor generale de construire si demontare a standurilor, activitatea se poate desfasura in pavilioanele si in spatiile exterioare de expozitie intre orele specificate pentru fiecare eveniment în parte și care va fi transmis prin email.
Din motive generale de siguranta, pavilioanele si spatiile expozitionale sunt inchise in afara acestor ore. Prelungirea acestui program orar este posibila doar in situatii exceptionale si necesita acordul scris al Sc Echipa Fycu Cim Srl.

II.1.2. Durata evenimentului
In timpul desfășurării evenimentelor pavilioanele se deschid cu o ora inainte de ora de deschidere oficiala si se inchid cu o ora dupa ora de inchidere oficiala. Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a impune cerinte speciale in acest sens.
Expozantii care au nevoie sa lucreze la standurile lor in afara acestui interval orar din motive exceptionale trebuie sa solicite acordul scris al Sc Echipa Fycu Cim Srl.

II.2. CIRCULATIA IN CADRUL CENTRULUI EXPOZITIONAL, TRASEE DE URGENTA, ECHIPAMENTE DE SIGURANTA
II.2.1. Regulamente privind circulatia rutiera
Vehiculele pot intra in pavilioane numai pentru incarcare si descarcare. Trebuie acordata atentie pentru a nu deteriora conexiunile de alimentare existente si alte componente de infrastructura tehnica. Trebuie respectate capacitatea portanta stipulata a podelelor din pavilioane, precum si inaltimea si latimea portilor. Motoarele trebuie oprite in timpul incarcarii si descarcarii. Parcarea vehiculelor in pavilioane este strict interzisa. Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a refuza accesul motorizat in pavilioane din motive pe care le considera justificate. Trebuie sa se acorde atentie maxima pietonilor. Nu este permis accesul vehiculelor la rutele sau zonele verzi care au fost inchise printr-un cordon. In centrul expozitional nu se pot aduce case mobile si rulote pentru cazare. Exceptie fac cele care sunt folosite numai pentru expunere.
Vehiculele nu au voie sa se opreasca in intreg spatiul expozitional cu exceptia zonelor concepute corespunzator. Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a inlatura, pe riscul si pe cheltuiala persoanei responsabile, a soferului sau a proprietarului, orice vehicule, remorci, containere, schipuri sau ambalaje pline/goale lasate in zonele unde oprirea este interzisa.
Trebuie respectate cu strictete masurile implementate de Sc Echipa Fycu Cim Srl pentru controlul circulatiei, inclusiv instructiunile emise de personalul responsabil de controlul circulatiei, in special in vederea asigurarii unui trafic fluid in timpul perioadelor de montare si demontare a standurilor precum si in timpul evenimentului propriu-zis.
Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a reglementa inainte de toate accesul expozantilor si/sau al companiilor care le construiesc standurile si al altor contractanti la standurile individuale.
In ceea ce priveste targurile si expozitiile, este recomandabil sa se utilizeze intreaga perioada permisa pentru constructia standurilor deoarece din experienta se stie ca centrul expozitional va fi foarte aglomerat in ultimele doua zile de constructie a standurilor. Nu se pot depune plangeri impotriva Sc Echipa Fycu Cim Srl daca intarzierile sunt create de expozanti, de firmele de constructie a standurilor acestora sau de alti contractanti din cauza supraaglomerarii centrului expozitional sau a masurilor implementate de Sc Echipa Fycu Cim Srl pentru a controla circulatia in centrul expozitional si/sau accesul la standuri.

II.2.2. Rute de urgenta
Zone de interventie in caz de incendii, hidranti de incendiu
In nici un moment nu se poate restrictiona accesul la zonele de interventie in caz de incendii, la caile de evacuare in caz de urgenta si la zonele de siguranta proiectate corespunzator. Accesul nu poate fi restrictionat de vehicule parcate, de obiecte de expozitie depozitate, de materiale de constructie sau de ambalare, etc. care blocheaza drumul, in special in timpul perioadelor de constructie si demontare a standurilor.
Vehiculele si obiectele parcate sau care blocheaza zonele de interventie in caz de incendii, caile de evacuare in caz de urgenta sau zonele de siguranta pot fi indepartate pe cheltuiala persoanei responsabile.
Hidrantii din pavilioane si din zonele de expozitie exterioare nu pot fi obstructionati si trebuie sa poata fi identificati si accesibili.
II.2.3. Iesiri de urgenta, trape de evacuare, culoare in pavilioane
Toate iesirile din pavilioane si culoarele proiectate ca atare in planurile pavilionului trebuie sa fie libere pe intreaga lor latime. Acestea servesc drept rute de evacuare in situatii de urgenta, drept urmare nu pot fi niciodata obstructionate de obiecte lasate in drum sau proeminente. Usile aflate pe traseul iesirilor de urgenta trebuie sa se deschida usor din interior si pe toata largimea. Usile de iesire, trapele de evacuare si orice semne care indica pozitia lor nu pot fi obstructionate, acoperite cu constructii, blocate, acoperite sau neidentificabile.
Se interzice obstructionarea culoarelor proiectate ca atare sau acoperirea acestora cu constructii.

II.2.4. Echipament de siguranta
Sistemele sprinkler, alarmele de incendiu, echipamentele de stingere a incendiilor, detectoarele de fum, dispozitivele de inchidere pentru intrarile in pavilioane si alte dispozitive de siguranta, semnele care indica pozitia acestora si semnele verzi pentru iesirea de urgenta trebuie sa fie accesibile si vizibile oricand; acestea nu pot fi obstructionate sau blocate.

II.2.5. Numerotarea standurilor
Toate standurile au numere date de organizator si acestea pot fi inlaturate numai cu acordul anterior al organizatorului.
II.2.6. Securitate
Sc Echipa Fycu Cim Srl si/sau compania de securitate angajata de acesta sa supravegheze centrul expozitional este responsabil/sunt responsabili de securitate la intrari si in pavilioane. Sc Echipa Fycu Cim Srl nu ofera garantii privind securizarea si monitorizarea continua a centrului expozitional. Sc Echipa Fycu Cim Srl este autorizat sa puna in aplicare orice masuri pe care le considera necesare in scopuri de securizare si monitorizare.
Securitatea standurilor, a articolelor expuse si a altor obiecte aflate in standuri nu reprezinta responsabilitatea Sc Echipa Fycu Cim Srl. Expozantii sunt responsabili de securitatea propriilor standuri si ar trebui sa se organizeze dupa cum considera. Cu toate acestea, pot fi angajati numai agenti de paza de la compania agreata de Sc Echipa Fycu Cim Srl pentru a securiza centrul expozitional.
Se atrage atentia expozantilor in mod special asupra faptului ca obiectele expuse la stand si alte articole de la stand sunt expuse riscurilor de furt in special in timpul perioadelor de constructie si demontare a standurilor. Sc Echipa Fycu Cim Srl nu poate fi trasa la raspundere in perioadele de amenajare si dezafectare pentru disparitia obiectelor de valoare ale expozantilor.

II.2.7. Evacuare
Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul sa dispuna inchiderea si evacuarea salilor, a cladirilor, a pavilioanelor si/sau a zonelor expozitionale exterioare din motive de siguranta si de respectare a normelor.

II.3. NORME GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA STANDURILOR
II.3.1. Norme de siguranta pentru constructia standurilor
Standurile expozitionale care gazduiesc echipamente si exponate, precum si panouri publicitare, trebuie construite cu respectarea masurilor de siguranta, astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru siguranta si ordinea publica, dar mai ales pentru viata si sanatatea oamenilor.
Fiecare expozant raspunde de siguranta structurala a standului sau si poate primi solicitarea de a prezenta dovezi in acest sens.
Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a inspecta structura standurilor, exponatele, panourile publicitare etc. sau de a angaja un expert independent care sa verifice stabilitatea acestora si gradul de siguranta la trafic, chiar daca articolele in cauza au fost avizate in prealabil.
Structura standurilor amplasate in zona expozitionala exterioara trebuie proiectate astfel incat sa reziste sarcinilor date de presiunea vantului sau, dupa caz, a zapezii.
Utilajele si echipamentele ce intra sub incidenta ISCIR pot fi utilizate numai in baza solicitarii si acordului Sc Echipa Fycu Cim Srl.
Utilajele si echipamentele ce intra sub incidenta ISCIR trebuie obligatoriu sa fie autorizate ISCIR, in termen scadent si utilizate numai de catre personal autorizat ISCIR. Accidentele si pagubele generate de utilizarea neconforma a echipamentelor ISCIR sunt suportate de catre vinovat.

II.3.2. Avizarea constructiei standurilor
Orice tip de standuri realizate de alti constructori in afara Sc Echipa Fycu Cim Srl – atat in zona expozitionala interioara, cat si in cea exterioara – trebuie sa primeasca avizul Sc Echipa Fycu Cim Srl.

Structurile standurilor care necesita inspectie si avizare
Toti organizatorii, expozantii, chiriasii, partenerii in domeniul prestarii de servicii si ceilalti furnizori de servicii au obligatia de a verifica daca structurile temporare pe care intentioneaza sa le construiasca in interiorul pavilioanelor sau in zona expozitionala exterioara necesita avizare.

Dezafectarea structurilor standurilor necorespunzatoare
La solicitarea Sc Echipa Fycu Cim Srl, structurile standurilor care nu au fost avizate sau nu respecta orientarile tehnice ori regimul legal trebuie modificate corespunzator sau dezafectate.
Daca acest lucru nu se realizeaza in termenul stabilit, Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul de a efectua aceste modificari sau, dupa caz, de a indeparta structurile standurilor, pe cheltuiala expozantului.
Intinderea raspunderii
Expozantul sau constructorul desemnat de acesta pentru realizarea standului raspunde pentru orice daune cauzate de nerespectarea normelor de mai sus. In plus, expozantul sau constructorul desemnat de acesta se angajeaza sa exonereze Sc Echipa Fycu Cim Srl de raspundere in cazul eventualelor reclamatii formulate de terti in urma incalcarii normelor privind constructia standurilor, exprimate mai sus.

II.3.3. Inaltimea constructiilor
Inaltimea standard a standurilor si panourilor publicitare este 2,50 m.
Inaltimea maxima a constructiilor variaza in functie de eveniment, fiind specificata in conditiile speciale de participare. Inaltimea maxima stabilita de Sc Echipa Fycu Cim Srl pentru structura standurilor poate fi depasita numai cu acordul scris al Sc Echipa Fycu Cim Srl. In mod normal, aceasta limitare nu se aplica in cazul exponatelor.

II.3.4. Prevenirea incendiilor
II.3.4.1. Norme de prevenire si stingere a incendiilor
Constructia standurilor si materialele decorative
Se interzice utilizarea materialelor usor inflamabile si a celor care picura, se topesc sau emana gaze toxice in momentul arderii. De asemenea, nu se permite utilizarea materialelor plastice care produc multa funingine la ardere (precum polistirenul, spuma poliuretanica rigida, polistirenul expandat etc.). La instalare, expozantii trebuie sa prezinte certificatele de ignifugare pentru materialele in cauza. Materialele decorative trebuie sa fie cel putin rezistente la foc. Sc Echipa Fycu Cim Srl permite ignifugarea posterioara a materialelor decorative numai dupa obtinerea avizului pompierilor, daca se foloseste un agent de ignifugare adecvat si avizat si se respecta instructiunile de prelucrare corespunzatoare.
Materialele decorative cu rezistenta standard la foc pot fi utilizate in anumite zone daca amplasamentul acestora prezinta suficienta protectie anti-incendiu. In acest sens trebuie prezentat un certificat de testare care sa confirme clasa de foc a materialelor utilizate.
Decoratiunile suspendate trebuie sa se afle la o inaltime de minimum 2,50 m fata de podea.
In anumite cazuri, se pot impune, din motive de siguranta, conditii speciale pentru componentele structurale portante (de exemplu neinflamabilitatea). Imbinarile elementelor care acopera podeaua standului trebuie sa fie etansate.
Se interzice utilizarea clemelor pentru cabluri la ancorarea pieselor care suporta tensiunea structurii.
Se pot utiliza in scop decorativ numai copaci si plante proaspat taiate (cu frunzele sau acele verzi si pline de seva). Daca pe durata evenimentului se observa uscarea copacilor si a plantelor, care devin astfel usor inflamabile, acestea trebuie indepartate. Copacii nu trebuie sa aiba crengi pana la o inaltime de circa 50 cm deasupra podelei. Gazonul trebuie pastrat umed in permanenta (deoarece prezinta pericol de aprindere de la tigari, chibrituri etc.).
In general bambusul, trestia, fanul, paiele, scoarta decorativa si materialele similare nu indeplinesc conditiile de mai sus, fiind de obicei interzise. Eventualele exceptii de la aceasta regula necesita avizul prealabil al diviziei Sc Echipa Fycu Cim Srl corespunzatoare.
Ca regula generala, deseurile trebuie sa fie inlaturate si evacuate imediat sau sa fie colectate in recipientele adecvate si evacuate corespunzator.
Focuri de artificii
Spectacolele pirotehnice trebuie aprobate si coordonate de Sc Echipa Fycu Cim Srl Avizele necesare se obtin de la autoritatile de siguranta relevante. Totusi, acordarea acestui aviz exceptional nu reprezinta un drept al expozantilor.

Gaze comprimate, gaze lichefiate, combustibili, lichide inflamabile
Depozitarea si utilizarea de gaze comprimate / lichefiate, combustibili, lichide inflamabile in cadrul Centrului Expozitional sunt interzise, cu exceptia cazului in care s-a solicitat si s-a obtinut acordul scris din partea Sc Echipa Fycu Cim Srl

Utilizarea baloanelor, a dirijabilelor si a altor obiecte zburatoare
In general se interzice utilizarea baloanelor, a dirijabilelor si a altor obiecte zburatoare in cadrul pavilioanelor si a zonei expozitionale exterioare. Orice exceptie de la aceasta regula trebuie aprobata de Sc Echipa Fycu Cim Srl In cazul obtinerii avizului, baloanele si dirijabilele pot fi umplute exclusiv cu gaze neinflamabile si netoxice. Baloanele si dirijabilele trebuie sa ramana in perimetrul standului si sa nu depaseasca inaltimea permisa a standurilor si panourilor publicitare.

Scrumiere si recipiente pentru scrum
Se interzice fumatul in cadrul standurilor, fiind disponibile suficiente locuri special amenajate cu scrumiere si recipiente pentru scrum fabricate din materiale neinflamabile. Se asigura golirea periodica a acestora in recipiente neinflamabile inchise etans.

Recipiente pentru deseuri nereciclabile, reciclabile si reziduale
In interiorul standurilor se interzice utilizarea recipientelor pentru deseuri nereciclabile, reciclabile si reziduale fabricate din materiale inflamabile. Deseurile nereciclabile, reciclabile si reziduale generate de standuri trebuie evacuate regulat, cel mai tarziu in seara fiecarei zile a evenimentului, sau trebuie stranse in sacii de gunoi prevazuti in acest scop si asezate la marginea laturii dinspre culoar.
Sc Echipa Fycu Cim Srl, prin intermediul unui operator, asigura colectarea si eliminarea deseurilor produse de expozanti pe perioada desfasurarii efective a evenimentului in cadrul standurilor, cu exceptia:
■ deseurilor/materialelor reziduale de orice fel rezultate din lucrarile de amenajare/demontare a standului, precum pereti despartitori, plafoane false, rigips, podele, cutii mari de ambalare, paleti etc
■ mochetei, deseurilor rezultate din procesele si demonstratiile realizate cu utilaje, echipamente si masini
■ a deseurilor cu regim special, care pot fi clasificate ca periculoase si nepericuloase (de exemplu: DEEE, anvelope uzate, ambalaje, uleiuri uzate, deseuri medicale si fitosanitare, materiale si echipamente cu PCB azbest, deseuri de origine animala, deseuri in alimentatie publica etc)
Deseurile din materiale usor inflamabile precum talasul, bucatile de lemn, rumegusul si altele similare trebuie pastrate in recipiente etanse pentru a fi evacuate zilnic sau de mai multe ori pe zi in cazul producerii unei cantitati mari de deseuri.
Sacii distribuiti pentru strangerea deseurilor nereciclabile, reciclabile si reziduale sunt colectate de societatea de colectare in seara fiecarei zile a evenimentului.

Pistoale pulverizatoare, vopsele nitrocelulozice, detergenti, solventi
Pe durata desfasurarii evenimentului, respectiv perioada de amenajare/constructie, de demontare si perioada propriu zisa de desfasurare a evenimentului, se interzice utilizarea pistoalelor pulverizatoare, precum si a substantelor si vopselelor care contin solventi.

Polizarea pieselor si lucrul cu flacara deschisa
Pentru aceste lucrari trebuie solicitat in scris si obtinut avizul responsabilului SSM din cadrul Sc Echipa Fycu Cim Srl care raspunde de toate lucrarile de sudura, taiere, lipire, topire si polizare. Pe durata efectuarii lucrarilor, zona inconjuratoare trebuie protejata de scantei. Toate imbinarile si crapaturile trebuie izolate cu materiale neinflamabile adecvate. Standurile trebuie echipate cu cel putin un stingator de incendii adecvat si avizat pentru incendiile din clasa C. Ca regula generala, lucrul cu flacara deschisa si activitatile care prezinta risc de incendiu sunt interzise pe durata evenimentului. Orice exceptie de la aceasta regula trebuie aprobata de serviciul pompieri.

Ambalaje goale
Se interzice depozitarea ambalajelor goale de orice tip (de exemplu ambalaje si materiale de ambalare) in interiorul pavilioanelor (atat in cadrul standurilor cat si in afara acestora) si pe platformele de incarcare pe perioada montarii/constructiei standurilor, demontarii si pe perioada de desfasurare propriu-zisa a evenimentului. Articolele de acest tip trebuie indepartate si eliminate imediat.
In limita posibilitatilor, pe baza de comanda din partea expozantului si contracost, acestea pot fi depozitate in spatiile puse la dispozitie de Sc Echipa Fycu Cim Srl.
Daca un expozant nu indeparteaza articolele depozitate necorespunzator in ciuda solicitarilor primite, Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a elimina aceste articole pe riscul si cheltuiala expozantului respectiv.

Foi de sticla si din acril
Nu se permite decat utilizarea geamurilor de securitate adecvate unor scopuri precise. In cazul structurilor realizate din sticla,marginile panourilor din sticla trebuie sa fie prelucrate mecanizat sau protejate pentru a elimina orice risc de ranire. Componentele realizate in intregime din sticla trebuie marcate corespunzator la nivelul ochilor.

II.3.4.2. Iesiri, cai de evacuare si usi
Iesiri si cai de evacuare
Standurile a caror podea acopera o suprafata de peste 100 mp, cele cu acces la o cale de evacuare mai lunga de 10 m sau cele proiectate astfel incat iesirea/calea de evacuare nu este vizibila din orice punct al standului trebuie prevazute cu cel putin doua iesiri/cai de evacuare separate, amplasate cat mai departe una de cealalta.
Standul trebuie proiectat astfel incat sa se previna crearea de sali greu accesibile, colturi sau nise.
Toate salile separate utilizate de membrii personalului (birouri, sali de recreere, sali de sedinta etc.) din cadrul unei anumite zone a standului trebuie sa aiba vedere la cea mai apropiata cale de evacuare si la calea de acces catre aceasta.
Se interzice amenajarea de sali in care nu se poate patrunde decat printr-o camera separata (sali izolate).
Daca lungimea maxima a caii de evacuare catre culoarul pavilionului depaseste 10 m, standul respectiv trebuie prevazut cu o iesire secundara si/sau cu un culoar lat de cel putin 2,0 m care sa conduca la unul din culoarele pavilionului.
Latimea cailor de evacuare si a iesirilor trebuie sa masoare minimum 1,00 m.

Usi
Se interzice utilizarea pe caile de evacuare a usilor batante, rotative, cu cod de acces, glisante, cu deschidere pe verticala si a oricaror alte tipuri de bariere in calea accesului.

II.3.4.3. Proiectarea standurilor
1. Conditii
■ Proiectul standului trebuie sa contina planul standului cotat, mobilat, cu precizarea destinatiilor spatiilor (expunere, oficiu, depozit, etc.)
■ In proiect toate fatadele corespunzatoare laturilor libere si a celor construite, trebuie sa aiba cotele de inaltime aferente si pozitia graficii (denumire firma, sigla, etc.)
■ Proiectul standului va contine si o perspectiva axonometrica generala.
■ Proiectul va cuprinde si planurile instalatiilor electrice si sanitare, cu precizarea tipului de bransament electric (mono sau trifazic si puterea instalata), pozitia tabloului electric, a prizelor si a corpurilor de iluminat, a altor consumatori (utilaje in functiune), pozitia racordului cu alimentare cu apa si scurgere.
■ Planul de amplasament al circuitelor de iluminat va respecta fara exceptii normele si normativele instalatiilor electrice in vigoare; obligatia intreruperii iluminatului din stand (zilnic la sfarsitul programului) revine exclusiv expozantului.
■ Memoriul tehnic al proiectului va cuprinde descrierea sistemului constructiv, materialele si finisajele utilizate pentru pardoseala, peretii si plafonul standului, cat si angajamentul proiectantului ca va respecta normele tehnice si prevederile cuprinse in conditiile de participare si in conditiile generale ale targurilor si expozitiilor organizate.
■ In mod obligatoriu proiectul si memoriul tehnic vor fi semnate in clar de proiectantul documentatiei si avizate de firma expozanta.
■ Documentatia solicitata este obligatorie indiferent de amenajarea standului, fiind necesara o prezentare a modului in care se delimiteaza spatiul inchiriat precum si respectarea laturilor libere (de expunere) si a laturilor construite (modul de delimitare, inchidere ale standului).
■ Raspunderea privind respectarea legislatiei, securitatii si sanatatii in munca, inclusiv realizarea deplina a instructajelor de protectie a muncii, protectia mediului si PSI pentru angajatii expozantului sau ai constructorului revin in exclusivitate expozantului si/sau constructorului.
■ Constructia standului este permisa numai in cazul in care proiectul de stand a fost avizat de catre Sc Echipa Fycu Cim Srl
■ Este interzisa realizarea constructiilor aeriene peste culoarele de vizitare si de acces, precum si amplasarea de grafica publicitara deasupra acestor culoare, cu exceptia cazului cand exista un aviz favorabil din partea Sc Echipa Fycu Cim Srl.
■ Peretii standului construiti pe laturile libere ale standului trebuie sa aiba un aspect comercial sau sa prezinte un finisaj placut spre culoarele de vizitare.
■ Peretii standului construiti pe laturile inchise ale standului trebuie sa aiba un finisaj neutru pe spatele acestora unde acest lucru este posibil.
■ Este interzisa afisarea de grafica pe spatele peretilor ce sunt considerati laturi inchise catre standurile vecine pozitionati pe aceeasi limita de delimitare intre standuri.
■ Nu este permisa fixarea in pardoseala sau ancorarea de elementele structurale ale pavilionului.
■ Nu este permisa perforarea si deteriorarea platformelor exterioare.
Proiectarea si echiparea standurilor, precum si eventualele lucrari de constructii necesare acestora cad in sarcina fiecarui expozant. Totusi, acesta trebuie sa tina cont de caracterul si aspectul targului si/sau expozitiei in cauza. In acest scop, Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul de a solicita modificarea proiectului standului. De asemenea, Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a impune structura cadru necesara unui anumit eveniment.
Peretii standurilor aflate langa culoarele de trecere a vizitatorilor trebuie sa prezinte panouri din sticla, firide, afisaje etc. pentru a oferi o imagine cat mai atragatoare.
La construirea standului se recomanda sa se evite crearea de bariere, astfel incat standul si facilitatile oferite sa fie accesibile persoanelor cu mobilitate redusa, putand fi utilizate de acestea fara asistenta suplimentara.
2. Verificarea dimensiunilor standului
Sc Echipa Fycu Cim Srl masoara suprafata standului la nivelul podelei pavilionului si marcheaza colturile acesteia.
Dupa ce spatiul standului a fost alocat, fiecare expozant are obligatia de a verifica amplasamentul si dimensiunile tuturor instalatiilor, conductelor pentru utilitati, sistemelor de ventilatie etc. si de a da instructiuni adecvate constructorului standului atunci cand este necesar. Se vor respecta limitele suprafetei standului.
3. Modificari de structura aduse pavilioanelor
Se interzice deteriorarea, murdarirea si modificarea in orice mod a componentelor si instalatiilor tehnice ale pavilioanelor (de exemplu prin gaurire, folosirea de cuie sau suruburi etc.). De asemenea, se interzice aplicarea pe acestea a vopselelor, tapetului si adezivilor.
Se interzice tensionarea componentelor si instalatiilor tehnice ale pavilioanelor din cauza constructiilor standurilor sau exponatelor care nu sunt deservite de acestea. Totusi, coloanele/consolele aflate in interiorul zonei standurilor pot fi integrate in proiectul acestora cu conditia sa nu fie deteriorate si sa nu se depaseasca inaltimea maxima a standului.
Se interzice deteriorarea rosturilor de pe peretii, plafonul si podeaua pavilioanelor prin stemuire, asezarea de fundatii sau lucrari similare. Se interzice montarea de bolturi sau elemente de ancorare a structurilor standurilor.
Se permite asigurarea exponatelor prin intermediul elementelor de ancorare in podea numai in cazuri exceptionale si justificate, cu acordul scris al Sc Echipa Fycu Cim Srl. La cerere trebuie anexate planurile la scara care sa detalieze amplasamentul, tipul de fixare, diametrele gaurilor si numarul elementelor de ancorare. Trebuie folosite cat mai putine elemente posibil.
4. Podeaua pavilioanelor
Covoarele si celelalte acoperitoare de podea trebuie asezate cu respectarea normelor de siguranta si nu trebuie sa depaseasca suprafata standului.
Pentru fixarea acestor acoperitori se poate utiliza numai banda adeziva care nu lasa urme in momentul indepartarii. Se interzice folosirea altor materiale adezive, precum si a vopselelor, pe podeaua pavilioanelor.
Toate materialele utilizate trebuie indepartate fara a lasa urme. Substantele precum uleiul, vaselina, vopselele si altele de acest tip trebuie indepartate imediat de pe podea.

II.3.4.4. Materiale/prezentari publicitare
Inscriptiile, siglele si denumirile marcilor comerciale afisate pe standuri si exponate nu trebuie sa depaseasca inaltimea specificata. In cazul materialelor publicitare care se invecineaza direct cu un alt stand, se va pastra o distanta libera de 2 m intre acestea si perimetrul standului respectiv.
Pentru orice tip de manifestare sau prezentare, precum si orice firma de publicitate vizuala, mobila sau acustica, este necesar acordul scris al Sc Echipa Fycu Cim Srl Acestea trebuie sa nu deranjeze ceilalti participanti la eveniment, sa nu provoace aglomeratie pentru a se impiedica blocarea culoarelor si sa nu acopere amplificatoarele de comunicare cu publicul din pavilion. Nivelul de zgomot inregistrat la perimetrul standurilor nu trebuie sa depaseasca 70 dB(A).
Chiar daca si-a exprimat acordul, Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul de a restrictiona sau interzice manifestarile care deranjeaza vederea, provoaca zgomot, murdarie, praf, vibratii ori alte emisii sau care, din orice motiv, deranjeaza in mod semnificativ derularea evenimentului si participantii la acesta.
Se interzice folosirea de materiale publicitare puternic luminoase, rotative sau care prezinta o succesiune de imagini rapide, precum si deplasarea reclamelor de-a lungul perimetrului standului.
Nu se permit distributia de materiale tiparite si utilizarea de materiale publicitare in afara limitelor standului propriu.
Totusi, Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a impune restrictii suplimentare in anumite cazuri. Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul de a vizita standurile pentru a verifica respectarea regulilor de mai sus.
De asemenea, Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul de a indeparta, acoperi sau preveni in orice alt mod incalcarea regulilor de mai sus privind publicitatea, pe riscul si cheltuiala expozantului.

II.3.4.5. Constructia standurilor
Toate structurile care ocupa spatiu pe sol, precum si constructiile speciale (de exemplu turnurile publicitare) care urmeaza sa fie ridicate in zona expozitionala interioara sau exterioara necesita acordul Sc Echipa Fycu Cim Srl si trebuie inregistrate la Sc Echipa Fycu Cim Srl. Pentru orice lucrari de instalare a elementelor si cablurilor de ancorare a corturilor, ridicare de catarge si orice alte terasamente realizate in zona expozitionala exterioara trebuie depuse planuri de ansamblu clare in vederea aprobarii, in scris, a Sc Echipa Fycu Cim Srl. Se interzice efectuarea oricaror lucrari de terasamente in incinta expozitiei fara un acord scris in acest sens. Sc Echipa Fycu Cim Srl trebuie notificata inainte de inceperea oricaror lucrari de terasamente in incinta expozitiei.
La executarea oricaror lucrari de constructie a standurilor se va avea deosebita grija la conductele de alimentare, fundatiile si cutiile de distributie existente etc. In cazul in care sunt amplasate in interiorul standurilor individuale, acestea trebuie sa fie accesibile in orice moment.
Se interzice constructia de structuri ale standurilor la distante mai mici de 0,5 m fata de perimetrul standurilor vecine, cu exceptia cazului in care Sc Echipa Fycu Cim Srl a emis un aviz scris exceptional in acest sens.
Se interzice permanent blocarea drumurilor cu structuri si echipamente, inclusiv in timpul amenajarii si demontarii standurilor. Drumurile trebuie sa ramana libere pe intreaga latime pentru a permite accesul pompierilor.
II.3.4.6. Dezafectare
Toate zonele expozitionale trebuie inapoiate Sc Echipa Fycu Cim Srl in starea originala pana la data limita stabilita pentru demontare.
In acest scop, a Sc Echipa Fycu Cim Srl trebuie notificata cu privire la spatiul care urmeaza a fi returnat, in vederea inspectarii standului.
Toate instalatiile de tipul fundatiilor, suporturilor infipte in pamant, conductelor de alimentare etc. trebuie indepartate pana la data limita specificata pentru demontare, cu exceptia cazului in care s-a convenit altceva cu Sc Echipa Fycu Cim Srl si instalatiile se gasesc la minimum 0,3 m sub nivelul solului. In acest caz, la Sc Echipa Fycu Cim Srl trebuie depuse neintarziat planuri care sa detalieze amplasarea exacta si dimensiunile instalatiilor in cauza. Daca pana la data specificata nu au fost realizate toate reparatiile necesare, Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul de a efectua personal aceste reparatii sau de a contracta un tert in acest scop, pe cheltuiala expozantului in cauza.

II.3.4.7. Alte dispozitii
Expozantii ale caror standuri se invecineaza cu marginea terenului pe care este amplasat centrul expozitional nu au dreptul de a utiliza gardul in scop propriu. Se interzice folosirea partii exterioare a gardului in scop publicitar.
Aceasta regula se aplica inclusiv in perioada construirii si demontarii standului.
Componentele standului, indicatorii si steagurile trebuie montate astfel incat sa nu deranjeze alte persoane, in principal pe ceilalti expozanti si pe vizitatori. Indicatoarele gresite ale societatilor trebuie indepartate in cazul in care conducerea expozitiei considera necesar.
Exponatele a caror inaltime depaseste 30 m trebuie inregistrate la Sc Echipa Fycu Cim Srl pentru aprobare, cu cel putin 3 saptamani inainte de inceperea targului.
Din motive de siguranta, se interzice suspendarea de macarale a panourilor publicitare si a altor sarcini (cu exceptia steagurilor).
Se interzice utilizarea gazului natural lichefiat pentru incalzire. Incalzirea cu pacura este permisa doar cu aprobarea serviciului pompieri.
In toate celelalte situatii, regulamentul general si cel aplicabil zonei pavilioanelor sunt valabile si pentru zona expozitionala exterioara, in masura in care aplicarea acestora este semnificativa.
Inaltimea maxima a standurilor se stabileste separat pentru fiecare eveniment in parte, fiind stipulata in conditiile de participare.

II.3.4.8. Dezafectarea standurilor
Expozantul are obligatia de a indeparta toate materialele utilizate la constructia standului, exponatele si celelalte articole pana la sfarsitul perioadei de dezafectare stabilite pentru evenimentul respectiv, readucand zona standului la starea initiala.
Dupa incheierea perioadei stabilite pentru dezafectare, Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul, dar nu si obligatia de a angaja un agent de expeditie autorizat care sa ridice si sa depoziteze orice articole ramase in perimetrul standului pe cheltuiala si riscul expozantului, percepand o taxa de manipulare corespunzatoare. De asemenea, Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul de a indeparta pe cheltuiala expozantului toate materialele utilizate pentru expozitie, precum si orice alte articole ramase in stand dupa incheierea perioadei stabilite pentru dezafectare (de exemplu: deseurile provenite din constructia/dezafectarea standului, resturile de materiale ramase in urma dezafectarii standului).
In cazul in care deseurile provenind din constructia si/sau dezafectarea standului nu sunt eliminate sau nu sunt eliminate integral de catre expozant si/sau de catre firma partenera care i-a asigurat constructia/amenajarea standului, Sc Echipa Fycu Cim Srl va asigura acest serviciu pe cheltuiala expozantului si/sau, dupa caz, a firmei constructoare, la tarife majorate cu 50% fata de cele prevazute in formularul de comanda.

II.3.4.9. Eliminarea deseurilor
Expozantii si prepusii acestuia vor evita generarea de deseuri inutile atat pe perioada de constructie-amenajare a standurilor, cat si pe perioada demontarii standurilor. Expozantii si prepusii acestuia (parteneriii contractuali-constructori) se obliga sa contribuie eficient la aceasta pe intreaga perioada a evenimentului (constructie/demontare /desfasurare propriu-zisa a evenimentului). Acest fapt trebuie avut in vedere în special la materialele folosite pentru ambalare, materiale publicitare, echipamentele de unica folosinta, mocheta, paleti, vesela de unica folosinta etc
In cazul în care este posibil, ca principiu general, se va urmari utilizarea de materiale reciclabile si ecologice pentru constructia si amenajarea standurilor.
Fiecare expozant este responsabil pentru respectarea prevederilor legale si in mod corespunzator in ceea ce priveste eliminarea propriilor deseuri generate.
La terminarea evenimentului expozanti sunt obligati sa predea spatiile in buna regula, in starea initiala in care le-a primit, curate. Aceasta prevedere include materialele de pe podeaua pavilioanelor (de exemplu banda adeziva etc.).
Toate lucrarile de curatare trebuie sa se faca cu produse/preparate biodegradabile. Utilizarea in activitatea de curatare de substante, preparate compusi care contin solventi si care sunt daunatoare pentru sanatate si mediu este interzisa.
Expozantul este obligat sa se se asigure ca toate deseurile sunt eliminate în mod corespunzator si de catre tertii sai (firma contractate pentru diverse servicii, cum ar fi constructie-amenajare a standului si /sau alti partenerii ai sai).
Expozantul este obligat sa asigure eliminarea deseurilor periculoase din cadrul Centrului Expozitional, cu respectarea prevederilor legale prin intermediul unor operatori autorizati.
Este interzisa aducerea de catre expozanti si prepusii acestora in cadrul Centrului Expozitional de materiale si deseuri care nu sunt generate in urma amenajarii/ constructiei standului si demontarii acestora.
Este interzisa deversarea la grupurile sanitare, in reteaua de canalizare, in gurile de scurgere a gunoiului menajer, a substantelor si preparatelor chimice periculoase (de exemplu uleiuri uzate, grasimi, solventi, hidrocarburi-combustibili etc.), precum si a oricaror corpuri solide sau susceptibile de a afecta buna functionare a retelei de canalizare.
Participarea la targurile si expozitiile organizate in cadrul Centrului Expozitional se face in baza Conditiilor generale, tehnice si de participare care vor fi insusite de catre expozant inainte de inceperea targului/expozitiei la care participa.
Pentru a deveni expozant, solicitantii trebuie sa utilizeze formularele de participare si servicii disponibile pe site-ul targului/expozitiei sau furnizate de reprezentantii Sc Echipa Fycu Cim Srl

Expozantii vor trebui sa respecte conditiile specifice de mai jos.
III. 1. SOLICITAREA DREPTULUI DE A DEVENI EXPOZANT
Expozantul transmite contractul, iar Sc Echipa Fycu Cim Srl va transmite propunerea de amplasament impreuna cu factura proforma. In cazul in care Sc Echipa Fycu Cim Srl nu poate sa ofere spatiul solicitat va oferi variante alternative. Suprafata alocata de comun acord poate diferi de cea solicitata, sau participarea poate fi refuzata de catre organizator.
Expozantul accepta faptul ca aceste Conditii generale, tehnice si de participare sunt obligatorii imediat dupa depunerea cererii. Sc Echipa Fycu Cim Srl transmite expozantului o propunere scrisa privind amplasarea (oferta de stand). Expozantul trebuie sa accepte aceasta propunere de amplasare in perioada de timp stabilita. Acceptarea de catre expozant a propunerii de amplasare reprezinta oferta sa contractuala; oferta nu poate fi retrasa de catre expozant dupa ce aceasta a fost primita de Sc Echipa Fycu Cim Srl De asemenea, notificarea de admitere din partea Sc Echipa Fycu Cim Srl reprezinta acceptarea contractului.
Expozantii care nu si-au indeplinit obligatiile financiare fata de Sc Echipa Fycu Cim Srl, de exemplu in ceea ce priveste evenimentele anterioare sau au incalcat regulamentele privind utilizarea Centrului Expozitional si Conditiile de participare, pot fi respinsi.
Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul sa se retraga din contract sau sa rezilieze relatia contractuala fara preaviz daca admiterea s-a bazat pe declaratiile incorecte sau incomplete ale expozantului sau daca, ulterior, expozantul nu mai indeplineste conditiile de admitere.
Pot fi expuse doar acele articole care au fost declarate si admise. Nu se pot expune obiecte inchiriate sau concesionate. Se face exceptie in cazul obiectelor care nu fac parte din gama de produse a expozantului respectiv, dar care sunt necesare pentru prezentarea expozantului (de exemplu, in scopuri demonstrative).
Nu se admit co-expozanti si nu pot fi reprezentate organizatii suplimentare daca acest lucru nu se specifica in mod expres in notificarea de admitere.
Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a se abate de la tipul, dimensiunea si locatia zonei expozitionale dorita de expozant, de a nu admite anumite obiecte expozitionale si de a impune conditii de admitere. Rezervarile, conditiile si dorintele speciale ale expozantului (de exemplu, in ceea ce priveste locatia, excluderea proiectului sau constructiei standurilor concurente) se pot lua in considerare doar daca sunt confirmate in mod expres in notificarea de admitere.
Expozantii sunt obligati sa transmita din timp materialele cu care vin/se vor prezenta la eveniment, pentru ca ORGANIZATORUL sa poata rezerva spatiul necesar fiecarui expozant, in caz contrar, ORGANIZATORUL nu raspunde pentru desfasurarea defectuoasa a expozantului in spatiul rezervat.

III. 2. PRODUSE EXPUSE IN CADRUL TARGURILOR SI EXPOZITIILOR
Sunt admisi ca expozanti producatori, importatori, exportatori, reprezentanti, comercianti care prezinta servicii si produse ce se incadreaza in tematica targului/expozitiei la care participa. Exponatele trebuie incadrate in grupele de produse descrise in tematica expozitiei/targului.
Produsele si serviciile (copii, contrafacute, etc.) care nu respecta reglementarile de protejare a proprietatii industriale si intelectuale valabile in Romania nu vor fi admise ca exponate in incinta Centrului Expozitional.
Obtinerea autorizatiilor prevazute de lege pentru produsele si serviciile prezentate revine exclusiv in sarcina expozantului. Este permisa vanzarea produselor/serviciilor cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania. Respectarea legislatiei este in sarcina expozantului.

III.3. CONTRACT
Contractul intra in vigoare atunci cand ambele parti contractante au semnat acest contract. Acest lucru are loc de obicei cand se finalizeaza planificarea amplasarii standurilor. Alocarea altor standuri, in special a standurilor invecinate, poate fi modificata pana la data deschiderii targului comercial. De asemenea, Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul sa mute sau sa inchida intrarile si iesirile din pavilioanele expozitionale si sa faca alte modificari structurale. Expozantii nu pot face reclamatii impotriva Sc Echipa Fycu Cim Srl din cauza acestor schimbari.
De asemenea, ulterior, adica dupa intrarea in vigoare a contractului, Sc Echipa Fycu Cim Srl poate schimba repartizarea spatiului si in special poate sa schimbe locatia, tipul, dimensiunile si marimea zonei expozitionale inchiriate de expozant, in masura in care acest lucru este necesar din motive de siguranta, de ordine publica sau pentru a asigura utilizarea mai eficienta a facilitatilor si spatiului necesar pentru buna organizare a targului. Totusi, aceste schimbari ulterioare trebuie sa se incadreze in limitele rezonabile care pot fi acceptate de expozant. In cazul in care aceste schimbari ulterioare duc la o taxa de participare mai mica, diferenta va fi returnata expozantului. In acest sens, sunt excluse reclamatiile ulterioare impotriva Sc Echipa Fycu Cim Srl
Daca expozantii nu-si pot utiliza standul sau sunt impiedicati sa utilizeze standul in totalitate deoarece au incalcat regulile legale sau oficiale sau Conditiile generale, tehnice si de participare, acestia sunt totusi obligati sa plateasca in intregime taxa de participare si sa despagubeasca Sc Echipa Fycu Cim Srl pentru toate daunele cauzate de ei insisi, de reprezentantii lor legali sau de angajati;
Expozantul nu poate muta, face schimb sau imparti standul si nu il poate ceda partial sau total unor parti terte deoarece Sc Echipa Fycu Cim Srl nu admite co-expozanti sau companii reprezentate suplimentar fara acordul anterior in scris al Sc Echipa Fycu Cim Srl

III. 4. CO-EXPOZANTI SI SOCIETATI REPREZENTATE SUPLIMENTAR
Co-expozantul este persoana care isi prezinta propriile bunuri sau servicii, cu ajutorul personalului propriu, in cadrul standului unui alt expozant (chiriasul principal). In aceasta definitie sunt incluse societatile din cadrul grupului si filialele. Agentii si reprezentantii societatilor nu sunt admisi in calitate de co-expozanti.
In cazul expozantilor care isi produc propriile bunuri, societatile reprezentate suplimentar sunt acele societati care isi ofera bunurile sau serviciile prin intermediul acestor expozanti. Daca expozantul-distribuitor al unui fabricant expune atat produsele acestuia, cat si produsele sau serviciile altor societati, acestea sunt societati reprezentate suplimentar.
Avizarea unui anumit expozant nu implica incheierea de catre Sc Echipa Fycu Cim Srl a unui contract cu co-expozantii inregistrati de acesta pentru participare sau cu societatile pe care le reprezinta suplimentar.
Sc Echipa Fycu Cim Srl poate aviza participarea Co-expozantilor, in conditiile in care suprafata pentru un expozant (expozant principal / co-expozant) este de minim 12 mp.
Co-expozantii pot participa doar daca au primit avizul Sc Echipa Fycu Cim Srl in acest sens.
Participarea ca societate reprezentata suplimentar este permisa doar daca este prevazuta in conditiile speciale de participare si daca Sc Echipa Fycu Cim Srl si-a exprimat avizul in acest sens.
Sc Echipa Fycu Cim Srl avizeaza participarea co-expozantilor si a societatilor reprezentate suplimentar doar daca acestia s-ar fi calificat pentru avizarea ca expozanti de sine statatori. In continuare, co-expozantii si societatile reprezentate suplimentar trebuie sa achite taxele de participare corespunzatoare prevazute in conditiile speciale de participare. Taxa aferenta co-expozantilor si societatilor reprezentate suplimentar se achita de catre expozantul respectiv; de asemenea, Sc Echipa Fycu Cim Srl poate factura aceasta taxa dupa terminarea targului.
Expozantul are responsabilitatea de a se asigura ca atat co-expozantii cat si celelalte societati pe care le reprezinta respecta conditiile de participare, orientarile tehnice si instructiunile conducerii complexului expozitional.
Expozantul raspunde pentru datoriile si neglijenta co-expozantilor si societatilor reprezentate suplimentar ca si cum ar fi personal in culpa. In cazul in care co-expozantii utilizeaza in mod direct serviciile prestate de Sc Echipa Fycu Cim Srl, acesta are dreptul de a factura expozantului serviciile respective. Expozantul raspunde solidar si individual.

III. 5. REZILIEREA CONTRACTULUI
Daca amplasamentul, tipul, dimensiunile sau suprafata zonei expozitionale inchiriate de expozant sufera modificari ulterioare, astfel incat acceptarea spatiului respectiv sa nu mai fie o optiune rezonabila pentru expozant, acesta are dreptul de a rezilia contractul de notificand Sc Echipa Fycu Cim Srl in acest sens. In orice alte cazuri, expozantul nu are dreptul de a rezilia contractul, cu exceptia drepturilor conferite prin lege in acest sens.
In cazul in care expozantul notifica ca se retrage dintr-un anumit eveniment, Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul de a dispune de spatiul inchiriat in alte scopuri, indiferent daca expozantul in cauza are sau nu dreptul de a rezilia contractul. Expozantii care isi anuleaza participarea sunt obligati sa achite catre Sc Echipa Fycu Cim Srl taxa de participare daca spatiul respectiv ramane neocupat pe perioada evenimentului, dar si in situatia in care Sc Echipa Fycu Cim Srl reuseste sa il reinchirieze. Pe langa reinchirierea spatiului standului catre alt expozant, acesta poate fi utilizat de catre Sc Echipa Fycu Cim Srl, printre altele si in primul rand, pentru a gazdui un tert al carui stand ar fi fost amplasat in alta parte, evitandu-se astfel impresia de intrerupere a aranjamentului standurilor, sau poate fi reproiectat astfel incat sa mascheze faptul ca a ramas neocupat.
Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul de a rezilia contractul in cazul in care expozantul nu isi indeplineste la timp obligatiile financiare fata de Sc Echipa Fycu Cim Srl. De asemenea, Sc Echipa Fycu Cim Srl are dreptul de a rezilia contractul daca expozantul isi neglijeaza obligatia contractuala de a respecta drepturile, interesele si obiectele de protectie juridica ale Sc Echipa Fycu Cim Srl, acesta din urma nemaiputand respecta prevederile contractului in mod rezonabil. In cazurile mentionate mai sus, Sc Echipa Fycu Cim Srl are nu doar dreptul de a rezilia contractul, ci si pe cel de a solicita achitarea de catre expozant a taxei de participare convenite, ca despagubire forfetara. Expozantul poate pretinde reducerea despagubirii forfetare daca dovedeste ca Sc Echipa Fycu Cim Srl a suferit mai putine daune.

III. 6. TAXE DE PARTICIPARE SI DREPT DE SECHESTRU
Taxele de participare se calculeaza in baza cotatiilor specificate in contract. La efectuarea calculelor se tine seama de fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat, suprafata podelei fiind considerata intotdeauna dreptunghiulara. Nu se iau in considerare proiectiile, elementele de sprijin, racordurile la utilitati si obiectele similare.
In general, expozantii primesc factura corespunzatoare taxei de participare impreuna cu planul pavilionului.
Taxa de participare, avansul corespunzator contravalorii serviciilor si taxa de avizare a co-expozantilor se achita inainte de ocuparea zonei expozitionale. Aceasta conditie se aplica in mod special in cazul obligatiilor contractate in cadrul evenimentelor anterioare. Clauzele si conditiile de plata respecta conditiile speciale de participare.

III. 7. FORTA MAJORA
Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contractul incheiat, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii. Cazul de forta majora se va comunica de partea interesata in termen de maxim 3 zile de la aparitia sa si va fi confirmat prin documente oficiale autentificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Documentele probatorii care atesta existenta cazului de forta majora vor fi prezentate celeilalte parti in termen de maxim 5 zile de la data producerii evenimentelor.
Incetarea evenimentului de forta majora va fi comunicata imediat partii interesate.
Partile se obliga sa depuna toate diligentele pentru limitarea in timp a efectelor fortei majore.

III. 9. CLAUZE FINALE
Sc Echipa Fycu Cim Srl isi rezerva dreptul de a modifica/adapta prezentele Conditii generale, tehnice si de participare, urmand a informa clientii prin intermediul unei notificari scrise. Prin participarea la evenimentele organizate in Centrul Expozitional, accesarea sau utilizarea serviciilor Sc Echipa Fycu Cim Srl, clientii accepta in mod expres Conditiile Generale, Tehnice si de Participare.
Prin luarea la cunostinta a acestor Conditii generale, tehnice si de participare, se va considera ca participantii vor actiona in consecinta si vor respecta cele precizate in document.
Nerespectarea conditiilor prevazute in Conditiile generale, tehnice si de participare poate atrage rezilirea contractului si, dupa caz, evacuarea din Centrul Expozitional, cu conditia transmiterii de catre Sc Echipa Fycu Cim Srl a unei notificari prelabile in acest sens.

SC ECHIPA FYCU CIM SRL
General Manager
Petrea Marius