fbpx

Regulamentul tombolei

Regulamentul tombolei

 

REGULAMENTUL TOMBOLEI
TOMBOLĂ – Cafeneaua cu Joburi
11.06.2021 – 12.06.2021

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI
1.1. Organizatorul tombolei „TOMBOLĂ – Cafeneaua cu Joburi” (numita in cele ce urmeaza “Tombola”) este O.V.C.S. (Asociația Oameni Valoroși pentru Companii de Succes) (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul in jud. Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 10, sc. B, ap. 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului la data de 17 Martie 2021, CIF 43924960 , Tel. 004 0751 504 018.
1.2. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.

2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A TOMBOLEI
2.1. Tombola este organizata si se desfasoara fizic, în Bacau, la evenimentul ”Cafeneaua cu Joburi”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pentru toti participantii care depun CV la una din companiile participante, în baza completarii unui talon. Talonul va fi primit la intrarea în locatie.
2.2. Perioada de desfasurare a Tombolei este11.06.2021 – 12.06.2021 inclusiv. Dupa data incheierii Tombolei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Tombolei.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Nu sunt eligibili a participa la Tombola reprezentanții O.V.C.S. (Asociația Oameni Valoroși pentru Companii de Succes), angajatii agentiilor implicate si nici membrii de gradul I ai familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
3.2. La aceasta Tombola pot participa toate persoanele cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu varsta de minim 16 ani impliniti la data inceperii Tombolei.
3.3. Participarea la aceasta Tombola implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4. MECANISMUL TOMBOLEI
Conditiile de participare la Tombola
Pentru a se valida participarea in cadrul Tombolei, participantii trebuie:
– să fie prezenti la evenimentul Cafeneaua cu Joburi
– sa pastreze talonul primit la accesul în locația în care se desfășoară evenimentul – Hotel Decebal, Bacau
– sa depună CV-ul la una din companiile participante
– sa completeze talonul cu datele personale
– sa solicite companiei la care a depus CV-ul sa semneze talonul
– sa depună talonul completat și semnat de angajator în tombola
Modalitatea de selectare a castigatorilor Tombolei
– pentru selectarea castigatorilor se foloseste solutia de extragere a biletelor de tombola castigatoare;
– extragerea se va efectua la finalul evenimentului, în data de 12.06.2021, printr-o postare LIVE pe pagina de Facebook Cafeneaua cu Joburi
Publicarea castigatorilor
Lista castigatorilor si modalitatea de obtinere a premiilor se va comunica pe pagina oficiala Cafeneua cu Joburi
Confirmarea castigatorilor si Trimiterea premiilor
Premiile vor fi inmanate castigatorilor in termen de 5 zile lucratoare din momentul extragerii.

5. PREMIILE Tombolei
Premiile constau în:
Premiul I – Un weekend relaxant la Bran, Hotel Flo Mary 3*, cazare 2 nopti, cu mic dejun si cina incluse, pentru 2 persoane, în perioada 18-20 iunie 2021;
Premiul II – Șosete pentru 1 an de zile;
Premiul III – O agendă personalizată din lemn.
Valoarea totala a premiilor este de 700 lei.

6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
6.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Tombola in conformitate cu Legea nr. 677/2001.
7.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Tombolei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
7.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa: str. Logofăt Tăutu nr. 10, sc. B, ap. 1, Bacau, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
7.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Numele castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
7.6. Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Tombolei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa echipacim@gmail.com sau printr-o solicitare scrisa la O.V.C.S. (Asociația Oameni Valoroși pentru Companii de Succes), str. Logofăt Tăutu nr. 10, sc. B, ap. 1, Bacau. Regulamentul Oficial al Concursului va fi, de asemenea, disponibil in forma scrisa la locul de desfasurare al evenimentului.

8. FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

9. LITIGII SI FRAUDE
9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Tombolei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: O.V.C.S. (Asociația Oameni Valoroși pentru Companii de Succes), str. Logofăt Tăutu nr. 10, sc. B, ap. 1, Bacau, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data publicarii castigatorului/castigatorilor care se considera lezati in vreun fel.
Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.
9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Tombole, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Tombole.
9.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Nu exista comentarii

Posteaza un comentariu